Udstykning af andelsboligforeninger

Om foreninger

Når en andelsboligforening består af boliger med lodret skel, kan man i langt de fleste tilfælde udstykke sådanne bebyggelser til ejerboliger.
Dette fører i mange tilfælde til en stor merværdi for de enkelte andelshavere, når man likviderer andelsboligforeningen og overdrager boligerne til andelshaverne som ejerboliger.
Jeg kan dokumentere flere succesfulde udstykningssager, hvor andelshaverne har fået en dokumenteret merværdi på mellem 700.000 og 1.800.000.

Opdelingsprocessen

Hvis jeres andelsboligforening er interesseret i at høre nærmere, holder jeg gerne et afklarende møde med bestyrelsen i første omgang, således at vi kan fastslå, om en sådan udstykning er relevant i jeres forening. Dette møde er uden beregning og kan holdes fysisk eller over Teams. Hvis foreningen ligger langt fra mig, kan der dog blive tale om rejseomkostninger.