Fremtidsfuldmagter

Fremtidsfuldmagter

Med en fremtidsfuldmagt tager du selv stilling til, hvem der kan disponere på dine vegne, hvis du på grund af sygdom eller ulykke bliver ude af stand til selv at tage stilling. Du undgår normalt, at det bliver nødvendigt at umyndiggøre dig, hvis du ikke mere selv kan tage vare på dine forhold.

Fremtidsfuldmagten udarbejdes – efter rådgivning – mens du er i stand til selv at bestemme. Den underskrives med MitID på tinglysning.dk, hvorefter den bekræftes af dig hos notaren, eventuelt i forbindelse med udarbejdelse af testamente.

Priser

Beløb inkl. moms

Udarbejdelse af testamente

kr. 3.850

Udarbejdelse af ægtepagt

kr. 3.850

Udarbejdelse af to af disse dokumenter i samme ekspedition

kr. 6.750

Rabat, hvis begge dokumenter laves i forbindelse med en handel

kr. 500

Udarbejdelse af fremtidsfuldmagt, alenestående opgave

kr. 2.000

Udarbejdelse af fremtidsfuldmagt i forbindelse med testamente

kr. 1.200

Fremtidsfuldmagter

Med en fremtidsfuldmagt tager du selv stilling til, hvem der kan disponere på dine vegne, hvis du på grund af sygdom eller ulykke bliver ude af stand til selv at tage stilling. Du undgår normalt at det bliver nødvendigt at umyndiggøre dig, hvis du ikke mere selv kan tage vare på dine forhold.

Fremtidsfuldmagten udarbejdes – efter rådgivning – mens du er i stand til selv at bestemme. Den underskrives med MitID på tinglysning.dk, hvorefter den bekræftes af dig hos notaren, eventuelt i forbindelse med udarbejdelse af testamente.

I fremtidsfuldmagten tager du stilling til, hvem der skal kunne disponere på dine vegne personligt og/eller økonomisk (du bestemmer selv omfanget), og du kan bemyndige flere, i rækkefølge eller i fællesskab. Du skal naturligvis orientere dem, du bemyndiger, og i den forbindelse har jeg udarbejdet en vejledning, som du kan give til dem, du bemyndiger, så de ved, hvad der skal ske, hvis du ikke mere kan tage vare på dig selv.

Hvis det bliver relevant at gøre fremtidsfuldmagten aktiv, kontakter den/de befuldmægtigede din læge, som udsteder en lægeattest om din tilstand, og denne lægeattest forelægges Familieretshuset. Din(e) fremtidsfuldmægtig(e) kan først bede Familieretshuset om at sætte fremtidsfuldmagten i kraft, når du er i den tilstand, som fremtidsfuldmagten er betinget af, hvilket vil sige den dag, du som følge af sygdom, svækket mental funktion, helbred el.lign. ikke længere har evne til at varetage dine personlige og/eller økonomiske forhold. 

Når Familieretshuset sætter fremtidsfuldmagten i kraft, vil det fremgå af personbogen og tingbogen (hvis du er ejer/medejer af fast ejendom), at der er givet fuldmagt til en eller flere navngivne personer.

Hvis du som enlig begunstiger fx. Kræftens Bekæmpelse, afholder de udgiften til os for testamentets udarbejdelse.

Vejledning af fremtidsfuldmagter dokument

Hent vores vejledning om fremtidsfuldmagter ved at klikke på knappen ‘Hent vejledning’ og bliv klogere på emnet.