Andelsboligforeninger

Stiftelse og udstykning af andelsboligforeninger samt opdeling af to-familieboliger

Stiftelse af andelsboligforeninger

Jeg yder omfattende og grundig bistand til lejere, der får tilbudt at overtage ejendommen, som de bor i, til omdannelse til andelsboligforening.

Udstykning af andelsboligforeninger

Jeg varetager hele proceduren med udstykning af andelsboligforeninger med lodret skel til rækkehuse med status af ejerbolig – stor værditilvækst.

Opdeling af to-familieboliger

Få hjælp til opdeling af ejendomme med to boliger og evt. erhverv i ideelle anparter eller ejerlejligheder – jeg styrer hele proceduren.