Opdeling af to-familieboliger

Opdeling af to-familieboliger i ejerlejligheder eller ideelle anparter

Har du en ejendom med to boliger + eventuelle erhvervsenheder, kan disse som oftest opdeles i enten ejerlejligheder eller ideelle anparter. Er din ejendom allerede opdelt i ideelle anparter, vil en opdeling i ejerlejligheder som regel betyde en væsentlig merværdi i salgsøjemed.

Jeg varetager hele opdelingsprocessen – naturligvis i samarbejde med en landinspektør. Du får en fast pris på hele processen. Jeg har også samarbejde med en energikonsulent og en arkitekt til fremskaffelse af de nødvendige erklæringer, som kræves ved opdeling i ejerlejligheder.