Samejekontrakter

Vi hjælper gerne med samejekontrakten

I mange tilfælde kan det faktum, at der er en samejekontrakt, gøre det langt mere smidigt at ophæve sameejet.

Hos Bente Naver har vi stor ekspertise i at udarbejde samejekontrakter.

Priser

Beløb inkl. moms

Almindeligt testamente

kr. 3.850

Samejekontrakt

kr. 3.850

Testamente og samejekontrakt samtidig (i forbindelse med køb)

kr. 6.750

Rabat i forbindelse med køb

kr. 500

Ved omfattende testamenter kan der forekomme tillæg – oplyses inden udarbejdelse.

Derfor skal du have en samejekontrakt

En samejekontrakt er relevant for dig, der køber en bolig/ejendom i fællesskab med en eller flere personer. Der er mindst tre gode grunde til at lave en samejekontrakt:

  1. Der er i lovgivningen ingen regler for, hvordan I eventuelt ophæver jeres sameje igen. Der er dog domspraksis for, at I kan opsige samejet med nogle måneders varsel og derefter sælge ejendommen på auktion. Men ingen er i tvivl om, at salg på auktion ikke er den mest fordelagtige måde at sælge på.
  2. Der sker ofte, at den ene part betaler en større del af indskuddet end den anden. I samejekontrakten kan I dokumentere, hvad den ene måtte skylde den anden i forhold til startindskuddet. Der kan også i ejerperioden ske en skævdeling, hvis der sker større arbejder, hvor den ene betaler en større del end den anden.

  3. I samejekontrakten kan I blive enige om en salgspris, hvis den ene skal købe den anden ud – ligesom eventuel fortrinsret for den ene fremfor den anden kan være en del af aftalen. Andre vælger at lave en lodtrækning, hvis de ikke kan blive enige.

Testamente folder med priser og oplysninger

Hent vores folder om testamenter, fremtidsfuldmagter, samejekontrakter og ægtepagter ved at klikke på knappen “Hent folder” og læs, hvordan vi kan hjælpe dig.